Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze cookie policy.

5G: de nieuwe snelweg voor steden

28/10/2022

5G is veel meer dan sneller internet: het is net in omgevingen als smart cities dat deze technologie écht uitblinkt. Citymesh wil de toepassingen van 5G tastbaarder maken en het concept van smart cities omzetten van een abstract, theoretisch concept naar een concreet, praktisch hulpmiddel. Daarom stellen we in dit blogartikel voor hoe wij 5G hebben opgezet: een snelweg.

5G ALS SNELWEG

Om de voordelen van de 5G-snelweg uit te leggen, moeten we kort even beschrijven wat aan de basis ligt van deze opstelling. Citymesh en DIGI maken gebruiken van dezelfde antenne en dezelfde radio. Om de omgeving minder te belasten en minder nieuwe antennes toe te voegen, streven we ernaar om antennes zoveel mogelijk te hergebruiken. Wat onze opstelling echter uniek in Europa maakt, zijn de twee cores: een van Citymesh en een van DIGI.

De twee cores van Citymesh en DIGI


De grootste troef van deze twee afzonderlijke cores is het feit dat B2B en B2C volledig worden gescheiden. De snelwegmetafoor maakt het verschil met klassieke operatoren duidelijk. Andere operatoren hebben een stippellijn of volle lijn tussen hun B2B- en B2C-baanvakken: een scheiding die in de praktijk eenvoudig te overschrijden is.

Een snelweg zonder network slicing

Citymesh maakt het overschrijden van deze lijn echter onmogelijk. Stel je een muur voor tussen de B2B- en B2C-baanvakken. Citymesh voorziet het B2B-vak, DIGI voorziet het B2C-vak. Het B2C-verkeer kan op deze manier nooit gebruikmaken van het B2B-baanvak. Als er tijdens een event bijvoorbeeld meer personen dan anders gebruikmaken van het netwerk, heeft dit geen impact op het B2B-gedeelte. Ook steden met veel inwoners kunnen zo een kwalitatief netwerk bieden.

Om dit concept opnieuw in een snelwegmetafoor te gieten: 5G geeft steden als het ware een gereserveerd baanvak voor prioriteitsvoertuigen, die kritische communicatie vertegenwoordigen. Op dit baanvak wordt geen ander verkeer toegelaten. Op deze manier kan er dus geen sprake zijn van file: een vlotte communicatie wordt gegarandeerd. Dit principe staat bekend als 'network slicing'.

Een snelweg met network slicing

HET BELANG VAN EEN APART BAANVAK VOOR STEDEN

Communicatie is het belangrijkst in noodsituaties: dat toont het massale aantal telefoontjes, sms'en en online berichten na (natuur)rampen telkens opnieuw aan. Daarom is het essentieel dat er in de connectiviteit van smart cities ruimte is voorzien voor kritische communicatie. Dankzij de opstelling van het netwerk van Citymesh en DIGI, maakt het niet uit hoeveel gebruikers er op het netwerk zitten. Dankzij de twee aparte cores en de opgesplitste bandbreedte, dat afzonderlijke baanvak dat we eerder al vermeldden, is er altijd marge voorzien voor essentiële communicatie. Citymesh geeft smart cities zekerheid: dat de nooddiensten verbonden zijn, dat de veiligheid in de stad gewaarborgd is, dat innovatie mogelijk is. Kortom: zekerheid om te communiceren onder alle omstandigheden.

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Citymesh en DIGI bouwen samen een nieuw nationaal netwerk. Het grote voordeel is dat er geen sprake is van legacy-componenten. Het netwerk is vanaf het begin op 4G en 5G gericht. Minder beperkingen, meer mogelijkheden. Zowel de smart city als haar inwoners halen hier voordeel uit. De inwoners kunnen tegen een betere prijs genieten van een netwerk dat op alle vlakken aangepast is aan onze moderne levensstijl. De stad ondervindt tegelijkertijd geen negatieve hinder op de eigen dienstverlening door het grotere aantal gebruikers. Opnieuw: B2B (services aan de stad) en B2C (services aan de inwoners) zijn volledig gescheiden.

De klassieke voordelen van 5G zijn uitermate geschikt voor smart cities.

  • De grotere capaciteit betekent dat er meer devices en sensoren op het netwerk aangesloten kunnen worden.
  • De ultralage vertraging tussen het uitzenden en het ontvangen van een signaal/opdracht (de zogenaamde latentie) en hoge snelheid ondersteunen nieuwe technologieën, zoals zelfrijdende voertuigen, en zorgt voor een efficiënte (video)communicatie in real time.

Meer weten over 5G voor smart cities? Bezoek onze pagina over connectiviteit voor steden en gemeenten, en neem contact op met ons team.

Now this is it.
Time for action.

Onze samenwerking start hier! Neem contact op met ons team van netwerkprofessionals en vertel ons jouw opdracht. Wij zullen samen met jou de beste oplossingen selecteren en tillen jouw organisatie zo naar een hoger niveau.