Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze cookie policy.

5G en gezondheid: brengt 5G-straling risico's met zich mee?

11/02/2022

Hoe meer 5G in het nieuws komt, hoe meer aandacht er is voor de gezondheidsrisico’s van deze nieuwe technologie. Twee argumenten komen steeds opnieuw naar voren: het feit dat de radiofrequentie van 5G kanker zou veroorzaken en het feit dat 5G een groter aantal antennes vereist dan zijn voorgangers. In dit blogartikel nemen we deze argumenten onder de loep en bekijken we wat wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp ons vertelt.

De impact van een hoge frequentieband

Het eerste argument is gebaseerd op de hoogste frequentieband voor 5G in Europa, namelijk 26 GHz. Deze frequentieband is hoger dan de banden die momenteel voor 2G, 3G en 4G worden gebruikt. Een hogere frequentieband betekent kortere golven, die op hun beurt zorgen voor een snellere internetverbinding. Met andere woorden: 5G zou de grootste snelheden behalen op de frequentieband van 26 GHz. Hier is echter een kanttekening bij te maken. Ook op de andere banden is er een opmerkelijk verschil in de snelheid van 4G en 5G, waardoor de 26 GHz-band niet vereist is om de voordelen van 5G te ervaren.

Dit leidt tot geringe interesse bij telecomoperators om gebruik te maken van de 26 GHz-band voor 5G. Zo stond in een rapport van 5G Observatory, gepubliceerd in oktober 2021, te lezen dat de frequentieband van 26 GHz momenteel slechts in zeven Europese lidstaten is toegewezen. In België is deze frequentieband eveneens niet opgenomen in de 5G-veiling die midden 2022 zal plaatsvinden. In de toekomst is het mogelijk dat de frequentieband van 26 GHz toch in gebruik genomen wordt: er zal dan al meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn over deze band. De eerste onderzoeken wijzen alvast uit dat er geen verband bestaat tussen blootstelling aan straling van deze frequentie en gezondheidseffecten, zoals kanker, maar er wordt continu geanalyseerd wat de gevolgen op langere termijn zijn.

Groter aantal antennes voor 5G

De 5G-frequentiebanden hebben zoals eerder vermeld kortere golven dan sommige frequentiebanden van eerdere generaties. Deze kortere golven hebben het nadeel dat ze minder goed kunnen omgaan met muren en andere voorwerpen. Er moeten dus meer antennes worden geïnstalleerd om voldoende dekking te garanderen. Al die antennes, is dat slecht voor onze gezondheid? Volgens verschillende onderzoeken houdt het installeren van meer antennes voor de uitrol van 5G geen gezondheidsrisico’s in, mits de huidige normen gerespecteerd worden. In een rapport van Departement Omgeving Vlaanderen, waarbij een virtuele uitrol van 5G werd gesimuleerd, werden noch de normen per operator noch de cumulatieve normen overschreden.

Bovendien werken 5G-antennes veel gerichter dan pakweg 4G-antennes. De straling van 4G-antennes is gebaseerd op afstand: als je dichter bij een 4G-antenne staat, word je aan meer straling blootgesteld dan wanneer je verder van een 4G-antenne staat. Bij 5G-antennes werkt het anders: de antenne richt zich alleen op de gebruikers van het 5G-netwerk. Dit noemen we beamforming. Bijvoorbeeld: iemand die naast een 5G-antenne staat, maar zijn smartphone niet gebruikt, wordt dus aan minder straling blootgesteld dan iemand die zijn smartphone op dat moment wel gebruikt.

De conclusie, op basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en simulaties, is dat 5G-straling niet gevaarlijk is en geen gezondheidsrisico’s inhoudt. In deze context is het uiteraard belangrijk dat de normen te allen tijde gerespecteerd worden. Onderzoeksinstanties bij bijvoorbeeld Departement Omgeving Vlaanderen blijven de gezondheidseffecten van 5G opvolgen, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Bronnen:

5G Observatory: http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/5G-Obs-PhaseIII_Quarterly-report-13_final-version-11112021.pdf

Agoria: https://www.agoria.be/en/node/49632

IMEC: https://www.imec.be/nl/artikelen/experten-zijn-duidelijk-5g-netwerken-zullen-aan-de-stralingsnormen-van-de-wereldgezondheidsorganisatie-moeten-voldoen

DataNews: https://datanews.knack.be/ict/nieuws/5g-straling-moeten-we-ons-nu-wel-of-geen-zorgen-maken/article-longread-1570291.html

Departement Omgeving Vlaanderen: https://omgeving.vlaanderen.be/is-5g-schadelijk-voor-de-gezondheid

IT Daily: https://itdaily.be/blogs/infrastructuur/5g-gevaarlijk-of-niet/

NPO Kennis: https://npokennis.nl/longread/8064/is-5-g-gevaarlijk#id-5268


Now this is it.
Time for action.

Onze samenwerking start hier! Neem contact op met ons team van netwerkprofessionals en vertel ons jouw opdracht. Wij zullen samen met jou de beste oplossingen selecteren en tillen jouw organisatie zo naar een hoger niveau.