Persbericht

Citymesh en nCentric willen 5G-internet op de Noordzee

Er komt een 5G-netwerkverbinding op de Noordzee. Althans als het van de Belgische netwerkoperator Citymesh afhangt. Samen met het zusterbedrijf nCentric hebben ze hun ambitieuze plan, om heel de Noordzee van een 5G-verbinding te voorzien, bekend gemaakt.

Lees ook in Het Nieuwsblad

“Een goede internetverbinding is voor bijna alle bedrijven vandaag van levensbelang”, benadrukt Citymesh CEO Mitch De Geest. Dat is ook het geval voor bedrijven die vanop zee werken. Sleep- en reddingsdiensten, maar ook de offshore-industrie, zoals windmolenparken hebben nood aan een kostenefficiënte manier waarop ze kunnen communiceren. “Dat gebeurt nu nog via satellietverbinding, een methode die zowel in onderhoud als gebruik een te grote kost met zich meebrengt”, legt De Geest uit.

Internet op zee verhoogt de veiligheid

“Een goede netwerkverbinding zorgt ervoor dat mensen en bedrijfsprocessen beter op elkaar kunnen worden afgestemd”, verklaart Robin Leblon, Research & Development-verantwoordelijke bij nCentric. “Dat brengt niet alleen een enorme economische meerwaarde met zich mee, omdat projecten dan sneller en grootster kunnen worden aangepakt. Maar ook op gebied van veiligheid zullen we een positieve evolutie zien. Een snel netwerk stelt bedrijven in staat vlugger op te treden bij fouten en ze dus niet te laten escaleren.”

Zo’n netwerkdekking, dat zich over een oppervlakte groter dan dat van West-Vlaanderen strekt, zou alleszins een wereldprimeur zijn. De offshore-industrie is alvast vragende partij. Grote installatie- en onderhoudswerken, bijvoorbeeld van windmolenparken op zee, kunnen zo veel vlotter verlopen. Die werken worden vaak van op het land gecoördineerd. Iets wat vlot en zonder onderbrekingen moet kunnen gebeuren.

Innovatie stimuleren

Daarnaast moet het netwerk innovatie op zee stimuleren. “We bekijken in hoeverre het aanbod kan worden uitgebreid, zowel qua technologie als qua doelpubliek. Gedurende het project zal geëvalueerd worden of het mogelijk is om het breedband netwerk ook aan te bieden aan de pleziervaart. We onderzoeken ook de mogelijkheid om het netwerk in te zetten voor IoT-toepassingen, en of we “mission critical” communicatie naar varende of vliegende drones kunnen ondersteunen”, aldus Leblon.

Belgische samenwerking

Om een vlotte activatie van het netwerk mogelijk te maken, werken Citymesh en nCentric nauw samen met Engie Fabricom. “Engie Fabricom heeft de nodige certificaten en het opgeleide personeel om de uitrol van de infrastructuur op zee mogelijk te maken”, zegt Dennis Renson, project manager bij Engie Fabricom. “We zijn ook huisleverancier bij veel partijen die een meerwaarde zien in een 5G-netwerk op zee. Tal van deze maritieme klanten worden meer en meer geconfronteerd met digitale noden die ze met de huidige analoge systemen niet voldoende kunnen invullen. In dit ambitieuze project nemen wij graag de rol op van offshore facilitator en integrator.”

De partijen willen er zo snel mogelijk aan beginnen en hebben daarom hun dossier ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat fonds werd in het leven geroepen om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie regionaal te stimuleren.

“De eerste reacties op het plan zijn alvast zeer positief”, vertelt De Geest. “Via het overlegorgaan de Kustwacht werden de vele overheidsinstanties die actief zijn op de Noordzee al geïnformeerd. Als lid van het innovatief bedrijfsnetwerk Offshore Energie (IBN-OE) presenteren we vandaag, in partnership met Engie Fabricom, onze visie aan de private offshore-sector. Als alle betrokken partijen ons groen licht geven, dan starten we begin volgend jaar met de uitbouw van het netwerk.”

Deel dit op