Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze cookie policy.

GBA oordeelt: “Footfall AI is een goed voorbeeld van ‘data protection by design’”

09/03/2021

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) oordeelt dat de Footfall AI-oplossing van Citymesh door ontwerp een goed voorbeeld is van hoe passantentelling moet werken.

Passantentelling tijdens de coronazomer

In coronatijden zetten steeds meer steden in op geautomatiseerde passantentelling. Ze brengen zo heel gericht druktes in kaart. Deze zomer ging Citymesh een samenwerking aan met Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen, en voorzag zo meer dan 100 beeldsensoren aan de Belgische Kust. In navolging van dit project heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de Footfall AI oplossing onderzocht. De GBA oordeelt nu dat de oplossing beantwoordt aan de Europese eisen voor gegevensbescherming en een goed voorbeeld is van ‘data protection by design’.

Beeldsensoren, geen camera’s

De combinatie van netwerkbeveiliging, software en geschikte hardware maakt de Footfall AI uitermate geschikt voor passantentelling. De beeldsensor van een Footfall AI registreert elke passant in beeld aan de hand van een polygoon en meerdere tellijnen. Footfall AI brengt met object-detectie daarnaast veel meer parameters in kaart, onder meer de drukte per oppervlakte, transportmiddel en de wandelrichting. De oplossing kan het aantal voetgangers, fietsers, auto’s en bestelwagens dus apart gaan tellen. Zo kan je onder meer de multi-modaliteit in een stad in kaart brengen.

De GBA bevestigt nu dat het Citymesh team bij het ontwerp van deze oplossing genoeg rekening gehouden heeft met gegevensbescherming. De gebruikte beelden worden onomkeerbaar vervaagd en na enkele milliseconden worden voorbijgangers vervangen door gekleurde vlakken. Gezichtsherkenning is dus ook helemaal niet mogelijk met deze oplossing. Daarnaast worden de beelden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen. De verworven gegevens worden eveneens bewaard in een vorm die het onmogelijk maakt de betrokkenen te her identificeren.

Magali Feys van AContrario die Citymesh bijstond in het proces bevestigt: “Citymesh integreerde de principes van data protection by design al heel vroeg in het ontwikkelingsproces.” Dankzij de nauwe samenwerking doorheen het gehele ontwikkelingsproces tussen het team van ontwikkelaars van Citymesh enerzijds en het team van security en privacy specialisten van AContrario anderzijds, slaagt Citymesh erin om innovatie en gegevensbescherming hand in hand te laten gaan. “Footfall AI is een mooi voorbeeld van hoe innovatieve maar privacygevoelige technologieën perfect uitgerold kunnen worden zonder dat de gegevensbescherming daarvoor in het gedrang komt.”

Now this is it.
Time for action.

Onze samenwerking start hier! Neem contact op met ons team van netwerkprofessionals en vertel ons jouw opdracht. Wij zullen samen met jou de beste oplossingen selecteren en tillen jouw organisatie zo naar een hoger niveau.