Services

Beheer bezoekers

Het beheer van alle Citymesh-netwerken wordt via het WiFiLAB platform geregeld. Een klein, maar niet te overzien, onderdeel hiervan is de user management module. Deze module laat ons toe in het serverpark verschillende parameters te koppelen aan de eindgebruiker. Zonder dat we dit hoeven door te trekken naar alle netwerken. Zo kan u flexibel verschillende gebruikersgroepen aanmaken met elk hun eigen mogelijkheden:

  • De toegang kan tot een select aantal websites worden beperkt (walled garden): homepage, hulpdiensten, openbaar vervoer, stadsdiensten,…
  • De mogelijkheid bestaat om de gebruiker te beperken in tijd: bijvoorbeeld de eerste 15 minuten gratis, daarna betalend…).
  • De surfer kan beperkt worden op basis van datavolume: nu max. 250mb per gebruiker/device per dag. Dit kunnen we verhogen.
  • Een beperking opleggen in bandbreedte. Die kan worden verlaagd/verhoogd voor bepaalde activiteiten, mochten we ondervinden dat het surfgedrag evolueert.
  • Bij speciale evenementen kan er met de parameters worden gespeeld. Bij kortstondige evenementen kan tijdelijk de snelheid en/of het volume worden verhoogd of eventueel gelimiteerd, zodat het verschil in aantal gebruikers makkelijk verwerkt kan worden.
  • Advertising: bepaalde gebruikers krijgen advertenties te zien in ruil voor gratis wifi.

Citymesh kan tevens voorzien in een Application Firewall waardoor actief aan content filtering kan worden gedaan. De Application Firewall zal worden ingezet om het illegaal downloaden via P2P, nieuwsgroepen en dergelijke tegen te gaan. De Content Filter daarentegen zal ervoor zorgen dat websites die geweld, seks, racisme en dergelijke tentoonspreiden, niet bereikbaar zullen zijn via het netwerk.