Services

WiFi consulting

Radio Frequentie (RF) en WiFi zijn niche technologiëen die op zich redelijk eenvoudig lijken, maar wanneer je dieper gaat graven toch behoorlijk complex kunnen zijn. Daar komt dan nog eens bij dat WiFi voornamelijk opereert op 2 frequenties (2,4 & 5 Ghz) die vrij in gebruik zijn waardoor het spectrum op drukke plaatsen behoorlijk verzadigd kan zijn. Om over een optimaal presterend WiFi netwerk te beschikken, kan je terugvallen op onze WiFi Consulting services.

Citymesh WiFi consulting kan worden ingezet om reeds bestaande netwerken die allesbehalve optimaal presteren eens onder de loep te nemen. Er zijn immers heel wat factoren die een invloed kunnen hebben op de prestaties:

  • Co-channel interference
  • Lage SNR
  • Beperkte bandbreedte
  • Zwak WiFi signaal

Dit zijn slechts enkele zaken die de werking van het WiFi netwerk negatief kunnen beïnvloeden waardoor draadloos surfen een ergernis kan zijn. Vaak worden deze problemen pas zichtbaar wanneer uw bedrijf moet groeien, waardoor eindgebruikers zich beginnen te ergeren en het vertrouwen in de performantie van het netwerk daalt.

Een nieuw WiFi netwerk brengt vaak ook heel wat vragen of mogelijke problemen met zich mee. Ook hier kan Citymesh een rol van betekenis spelen op het vlak van WiFi consulting. Als erkend operator door het BIPT en een jarenlange expertise waardoor we onszelf Wireless Experts mogen noemen. Bij nieuwe netwerken kan onze expertise helpen om goed voorbereid aan de opbouw te beginnen:

  • Requirements analyse
  • WiFi project management
  • Proof of Concept analyse
  • Network Design
  • WiFi wetgeving & regelementering

Heeft u dus twijfels hoe u een WiFi project moet aanpakken of wenst u een frisse kijk op uw project? Dan kan u op onze WiFi consulting services rekenen om tot een geslaagd WiFi te komen.