Nieuwe Technologie

FAQ 5G Algemene vragen

5G is een nieuwe technologie die heel wat zaken mogelijk maakt: zelfrijdende auto’s, drone interventies en verregaande optimalisatie in industriële settings. De uitrol van zo’n innovatieve technologieën brengt natuurlijk heel wat vragen met zich mee. Om een antwoord te bieden voor al uw algemene vragen over 5G-technologie, hebben we een FAQ opgesteld.

Wat met de uitrol van 5G in Vlaanderen?

De gsm-operatoren voeren testen uit met 5G-antennes. Voor deze antennes moeten de operatoren een attest krijgen voor ze mogen beginnen uit te zenden.

In een beperkt aantal gemeenten is er ook al een echte uitrol van 5G, waarbij een aantal 4G-antennes werden omgeschakeld naar 5G. Het gaat om een softwarematige aanpassing. Het vermogen of andere eigenschappen van de antenne veranderen niet. De blootstelling van de omgeving ook niet. Mensen worden dus niet plots aan meer straling blootgesteld door de omschakeling van 4G naar 5G. (Departement Omgeving, 2020)

Welk gezondheidseffect heeft straling van mobiele toestellen?

De straling van mobiele toestellen heet “niet-ioniserende straling”. Dit is straling waarvan de elektromagnetische energie onvoldoende is om een ionisatie van atomen of moleculen uit te lokken. Dit stralingstype ligt dus lager op het spectrum dan bijvoorbeeld röntgenstralen. Er is tot op heden geen wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen de straling van mobiele telefoons en zendmasten enerzijds en negatieve gezondheidseffecten anderzijds.

Technologische vooruitgang biedt de mogelijkheid om de stralingsintensiteit te verlagen.

Smartphones die we vandaag gebruiken, beschikken over 3G of 4G. Die kunnen straling met een veel lagere intensiteit uitzenden dan voorgangers 1G en 2G, vooral wanneer het netwerk een goede dekking biedt. Het huidige risico op gezondheidseffecten ligt dus hoogstwaarschijnlijk een stuk lager dan wat studies van 10 jaar geleden beschrijven.

Bij 5G zullen bovendien kleinere zenders worden gebruikt, die straling met een nóg lagere intensiteit zullen uitzenden. Bovendien zullen slimme 5G-antennes ervoor zorgen dat vooral actieve gebruikers worden blootgesteld aan de straling, toevallige passanten veel minder.

Gebeurt er onderzoek naar gezondheidseffecten?

De wetenschappelijke wereld (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) die gezondheidseffecten van elektromagnetische velden onderzoekt, is het erover eens dat er momenteel geen bewijs is dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dat blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen, zoals het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico's, SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP … (Departement Omgeving, 2020)

Schermafbeelding 2020 04 09 om 16 18 03

Wat zijn de huidige blootstellingsnormen in België?

De internationale normen werden opgesteld door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP). Die internationale normen zijn vijftig maal strenger dan de limiet waarbij volgens wetenschappelijk onderzoek schade zou kunnen optreden in je lichaam.

In België gaan we zelfs een stap verder: in ons land zijn de normen voor zendmasten nog strenger, in Brussel zelfs zo’n vijftig maal. De Vlaamse Regering heeft op 19 november 2010 een besluit goedgekeurd dat normen vastlegt voor elektromagnetische straling van vast opgestelde zendmasten die uitzenden met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz.

Deze normen werden oorspronkelijk in 1998 gepubliceerd. De ICNIRP heeft echter in maart 2020 haar aanbevelingen inzake blootstellingslimieten, inclusief alle frequentiebanden die door mobiele netwerken worden gebruikt, opnieuw bevestigd. Dit wil zeggen dat er zelfs na meer dan 20 jaar extra wetenschappelijk onderzoek op dit gebied geen enkel bijkomend negatief effect is aangetoond. Als Belgische operator respecteren wij de normen en voldoen wij ook aan deze normen.

Hoe werken zendmasten?

Een zendmast wekt met elektriciteit elektromagnetische golven op. Die golven krijgen een bepaalde frequentie die wordt uitgedrukt in hertz. Hertz geeft aan hoe vaak de golven trillen in 1 seconde. Die golven worden door een ontvanger opgevangen, bijvoorbeeld door je smartphone, die ze dan omzet in informatie.

Een veelvoorkomend misverstand is dat extra antennes extra straling veroorzaken. In werkelijkheid is het zo dat als je telefoon moeite heeft om de dichtstbijzijnde netwerkantenne te bereiken (bijvoorbeeld als die zich ver van je huis bevindt of als je huis goed geïsoleerd is), je een slechte ontvangst zult hebben. Je gsm of tablet moet dan zijn maximale vermogen gebruiken. Een beter antennebereik optimaliseert de uitwisseling van elektromagnetische golven tussen de antenne en de toestellen.

Wat is het verschil in straling tussen 5G en 4G?

5G maakt gebruik van hogere frequenties. Bij hogere frequenties hebben we kortere golven, die sneller meer data kunnen versturen. Bij lagere frequenties, zoals 4G, kan je minder golven tegelijkertijd versturen. Het nadeel van zo’n hoge frequenties is dat het bereik veel kleiner is, deels omdat de 5G-antennes een stuk kleiner zijn. Dit betekent dat er meer antennes nodig zijn voor 5G. Het voordeel is dat de elektromagnetische straling een stuk gerichter is dan bij 4G.

Welk spectrum wordt gebruikt voor mobiele netwerken?

Het spectrum dat mobiele communicatie gebruikt, gaat van 3 kHz tot 300 GHz. In Vlaanderen wordt dit gebruik volgens de norm beperkt tot een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz.

Wat is beamforming?

Beamforming is een van de vele toepassingen van 5G. Een 4G-zendmast gaat in een soort parapluvorm rondom de mast elektromagnetische golven uitzenden die dan door ontvangers wordt opgepikt. Dit betekent ook dat er golven worden uitgezonden op plaatsen waar het niet nodig is. Dit is niet het geval bij een 5G-netwerk. Een 5G-zendmast zendt elektromagnetische golven uit naar specifieke ontvangers via een gerichte straal. Zo worden er alleen maar golven uitgestuurd naar plaatsen waar het nodig is.

Bieden jullie 5G aan voor particulieren?

Nee, onze focus ligt op de industriële en professionele markt. Citymesh is dé vierde operator maar ziet vooral een enorme opportuniteit in het aanbieden van oplossingen in het kader van proces- of bedrijfskritische communicatie. Zo werken we vandaag aan verschillende projecten in haventerminals, op fabrieksterreinen, op windmolenparken op zee, in logistieke centra en in smart cities. Ook voor ​hulpdiensten​ bieden we dankzij onze 5G-licentie een unieke oplossingen aan.

Meer informatie

Vragen?

  • Departement Omgeving Vlaanderen