CITYMESH

E-mail Disclaimer Schending van de geheimhoudingsplicht

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en wettelijk beschermd worden door de toepasselijke wetgeving. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u er hierbij op gewezen dat elk gebruik, doorsturen, verspreiden of reproduceren van dit bericht strikt verboden is en onwettig kan zijn. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, neem dan meteen contact op met de afzender en vernietig alle kopieën van het originele bericht.