Enterprise

WiFi oplossingen voor grote bedrijven

Ook binnen grote bedrijven en de industrie is een goede wifi-verbinding niet langer weg te denken. Personeelsleden en processen functioneren het best wanneer goeie communicatie hen dat toelaat.

Markten Enterprise

STRAALVERBINDINGEN TUSSEN VERSCHILLENDE SITES

Al snel dook het probleem op dat verschillende gebouwen, op hetzelfde domein of sites, op verschillende locaties met elkaar verbonden dienden te worden. Fiber verbindingen leggen tussen verschillende kantoren wordt al snel een duur grapje, zeker als hiervoor openbare werken uitgevoerd dienen te worden.

De oplossing hiervoor is een draadloos Point-to-Point (PtP) of Point-to-MultiPoint (PtMP) netwerk uit te bouwen. Enige voorwaarde daarbij is dat er line-of-sight (LoS) tussen de verschillende locaties is. Dankzij dit netwerk worden er ook overbodige netwerkverbindingen opgebouwd zodat het ene systeem het andere kan overnemen tijdens pannes.

WAREHOUSING & WIFI-SCANNING

Naast de straalverbindingen worden wifi-netwerken vaak ingezet om processen te optimaliseren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verdeelcentra van talloze grote merchandisers waarbij wifi heel vaak wordt ingezet om de scanning vlot en flexibel te laten verlopen. Dankzij de draadloze wifi-scanners kan men zeer vlot pakketten verwerken, waardoor de tijdswinst enorm toeneemt. Dit, in combinatie met een RFID-oplossing, zorgt voor een naadloze verwerking in de verschillende warenhuizen.

Wordt er in een omgeving gewerkt waar er explosiegevaar dreigt? Dan bestaan hiervoor oplossingen die volledig in lijn zijn met de ATEX-richtlijnen. Zo kunnen we ook hier wifi aanbieden.

Wifi-scanning en -tracking zijn slechts enkele van de mogelijke toepassingen in dergelijke omgevingen. Onze wifi-netwerken kunnen zo worden ingesteld dat heel wat externe applicaties hieraan gekoppeld kunnen worden. Dat kan gaan van een alarmsysteem tot platformen die data dienen te verwerken. Via het WiFiLAB-platform regelen wij alle mogelijke connecties.

Retail Scanning
Icon Monitoring

WIFI REAL-TIME LOCATION SERVICES (RTLS)

Het detecteren van clients (gebruikers) of rogue devices (storingsbronnen binnen het netwerk) was nog nooit zo makkelijk. Dankzij een interactieve kaart kunnen actieve clients of zelfs RFID-tags in real-time opgevolgd en gemonitord worden.

Dat kan bijvoorbeeld in een ziekenhuis: personeel maar ook materiaal (defibrillators,…) kunnen zo makkelijk gelokaliseerd worden in geval van nood.